Malang tidak berbau

Dalam suasana kegembiraan lebaran ini ada juga kesedihan kepada seseorang ahli keluarga, Gambar ini diambil masa hari raya kedua di Lebuhraya Utara Selatan di Perak, semasa dalam perjalanan pulang ke kampung mula2 ingat kenapalah sesak sangat kat lebuhraya ini. Takkanlah kat lebuhraya pun bole sesak juga, kesesakkannya hampir 4 kilometer, fuh!! sesak giler!!..xD. Dalam dok tension kesesakan dalam lebuhraya..terlihat ramai kenderaan berhenti di seberang jalan, rupa-rupanya ada kemalangan yang berlaku, agak ngeri juga boleh dikatakan, inilah yang menyebabkan kesesakan lalulintas, ramai rakyat Malaysia yang amat prihatin untuk membantu mangsa dalam kemalangan tersebut. Kelihatan juga pasukan Bomba dan Polis tiba di sana. Ish2 pertama kali lihat kemalangan sebegini ( tp sebenarnya banyak kali dah) hehehe..xD apa-apa pon kita semua doakan mangsa tersebut tidak apa-apa dan sihat n bisa beraya bersama family nya...Amiin..Di bawah ini adalah kemalangan yang berlaku pada hari tersebut...Kesesakan Lalulintas Yang Amat Teruk Berlaku

Masyallah, moga mangsa selamat Amiin6 comments:

Along Arman said...

dasyat jugak accident tu ek?
sampai terbalik kereta tuh..

Blog Eazy Izzuddin said...

yup2 mmg dahsyat....
terkejut jgk....
enth ape jd kat mangse 2...
=)

Along Arman said...

haip kamo..
lEtak la shoutbox. senang skit nak msg..
kalo on9 add me kat ym eyh?
ada mende nak cakap..
id kiter hana_trg

Blog Eazy Izzuddin said...

ok2...
tp camne nk wat 2...
almaklumlah...
br lg....
n x taw lg....
xD

Malik Imran Awan said...

´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______e$$$$$$$$$$e
______$$$$$$$$$$$$$$
_____d$$$$$$$$$$$$$$b
_____$$$$$$$$$$$$$$$$
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F
_____$$$"_"$$$$"_"$$$F
_____$$F___4$$F___4$$
_____$$F___4$$F___F$$
_____'$$___$$$$___$$'
______4$$$$$"^$$$$$4
_______$$$$F__F$$$$
________"$$$ee$$$"
________._*$$$$*_
_________$_____.$
_________"$$$$$$"
__________^$$$$
_4$$c_______""_______.$$_
_^$$$b______________e$$$"
_d$$$$$e__________z$$$$$b
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$_
_""____^*$$$be$$$*"____^"
__________"$$$$"
________.d$$P$$$b
_______d$$P___^$$$b
___.ed$$$"______"$$$be.
_$$$$$$P__________*$$$$$$
4$$$$$P____________$$$$$$"
_"*$$$"____________^$$P
____""______________^"WOW WHAT A BEAUTY I LIKE YOURS CHOICE THANK YOU
VERY MUCH FOR NICE BLOG. TAKE CARE,BEST WISHES.

SEE MY WORLDS BEST COOL PHOTOS BANK!

NOW COLLECTION OF WORLD'S BEST PHOTOS
IN ONE PLACE.

NOW VISIT ALL MY BLOG AND ENJOY

http://awanbank.blogspot.com/

http://pakway.blogspot.com/

http://ipakway.blogspot.com/

http://cwildlife.blogspot.com/

http://idesix.blogspot.com/

Blog Eazy Izzuddin said...

thankz 4 drop by here 2 my blog.....
i will to see all cool photo....
=)